چرا تبعیض؟

یکی از انواع شایع تبعیض که والدین انجام می‌دهند، مقایسۀ کودکان و نوجوانان، با اعضای دیگر خانواده یا با هم‌کلاسی‌های آن‌هاست؛ یعنی گاه شکل ظاهری و هوش و استعداد کودکان با هم مقایسه می‌شود و تعدادی از فرزندان متهم به کم‌هوشی و بی‌استعدادی می‌شوند. این‌کار منجر به بروز سرخوردگی یا ایجاد مشکلاتی در آیندۀ فرزند می‌شود. توجه والدین به یکی از فرزندان باعث می‌شود که فرزند نسبت به فرزندان دیگر و والدینش حس تنفر و کینه و انتقام‌جویی پیدا کند؛ همین باعث می‌شود او تبدیل به شخصی خشمگین و عصبانی ‌شود که برای بروز خشم خود دنبال بهانه می‌گردد. این آدم خشن بر اثر رفتارهای ناپسند و ناهنجار از جامعه طرد و به فردی گوشه‌گیر و منزوی تبدیل می‌شود. در کودکی که درمعرض تبعیض والدین است، نوعی احساس تنهایی ترس‌آور و نداشتن پشتیبان مطمئن به‌وجود می‌آید که می‌تواند در بزرگ‌سالی بحران‌هایی جدی برای وی به‌وجود آورد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس