کم‌رویی زیاد

کم‌رویی، از بزرگ‌ترین موانع ارتباطی هر انسان در زندگی محسوب می‌شود. بسیاری از افراد هنگامی‌که قصد ورود به یک جمع را دارند، گونه‌هایشان قرمز می‌شود و قلبشان آن‌چنان تند می‌تپد که گویا می‌خواهد از جایش کنده شود. شاید هم خیلی از موقعیت‌های زندگی‌تان را به‌خاطر همین حس از دست داده‌اید. به‌طور‌حتم خودتان مشکل داشته‌اید و حس کرده‌اید که باید از شر حس کم‌رویی خلاص شوید، اما راهکار این مسئله چیست؟ خجالتی‌بودن یا همان چیزی که باعث می‌شود شما در ارتباط برقرار‌کردن با دیگران راحت نباشید، تنها یک احساس است؛ احساسی که تنها در درون شما وجود دارد و فقط خود شما آن را می‌فهمید. برخی مردم خجالتی‌بودن را با ترس از اجتماع یا بیماری فوبیا یکی می‌دانند، در‌حالی‌که این‌دو با هم فرق می‌کنند؛ در بیماری ترس از اجتماع، فرد نسبت‌‌به تمام فعالیت‌های اجتماعی دچار ترس و نگرانی می‌شود، در‌صورتی‌که فرد خجالتی تنها در شرایطی خاص، نگرانی و اضطراب را تجربه می‌کند. شما باید ریشۀ این حس را در کودکی‌تان بجویید. با رشد کودک و بیشترشدن تجربه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، فرد در برخی شرایط خاص، مثلا مواجهه با افراد غریبه یا وارد شدن به محیطی ناآشنا، خجالت را تجربه می‌کند. هر خانواده‌ای براساس فرهنگ، مهارت و سطح دانش و آگاهی‌های خود دربارۀ تربیت کودک، با این وضعیت برخورد می‌کند. چگونگی این برخورد در از بین‌رفتن یا ماندگارشدن این حس، تاثیر زیادی خواهد داشت.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس