آخرین خبرها

معاون قوۀقضائیه: وضعیت تکریم ارباب‌رجوع در ایران «بسیار ضعیف» است

گروه خبر- معاون قوۀ‌قضائیه وضعیت تکریم ارباب‌رجوع در ایران را بسیار ضعیف دانست و اظهار کرد: «در برخی از نهادها مانند بانک‌ها یا بیمارستان‌ها اقداماتی در زمینۀ تسهیل رسیدگی به امور انجام شده، اما هنوز در این حوزه جای کار زیادی وجود دارد.». به‌گزارش شهرآرا، حجت‌الاسلام هادی صادقی در مشهد با اشاره به اهمیت سرمایۀ اجتماعی در دستگاه قضا، خاطرنشان کرد: «اگر سرمایۀ اجتماعی در دستگاه قضایی از بین برود، تمام کشور امیدشان را از دست می‌دهند و رسالتی که برعهدۀ کمیته‌های راهبردی در دادگستری‌های کل استان‌ها گذاشته شده، این است که اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند.».وی وضعیت تکریم ارباب‌رجوع در ایران را بسیار ضعیف دانست و اظهار کرد: «در برخی از نهادها مانند بانک‌ها یا بیمارستان‌ها اقداماتی درزمینۀ تسهیل رسیدگی به امور انجام شده، اما هنوز در این حوزه جای کار زیادی وجود دارد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس