آخرین خبرها

شرایط فراهم باشد کشتی می‌گیرم

رضا یزدانی، دارندۀ مدال‌های طلا و برنز کشتی آزاد جهان گفت: «بازگشتم به تشک کشتی بعد از انجام حرکات درمانی و سپری‌شدن دوران نقاهت مشخص می‌شود.»
وی دربارۀ وضعیت مصدومیتش گفت: «تمرینات سبک را درقالب حرکات درمانی انجام می‌دهم. چند ماه دیگر هم باید همین روند را ادامه دهم تا اگر شرایط فراهم بود، تمرینات کشتی را آغاز کنم. همه‌چیز بعد از این دوران مشخص خواهد شد. هدفم این است که بعد از سپری‌شدن دوران نقاهت بتوانم تمرینات را از سر بگیرم و خودم را آماده کنم و اگر شرایط فراهم بود، کشتی بگیرم. روند درمانی به گفتۀ پزشکان خوب سپری می‌شود و امیدوارم بتوانم برگردم.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس