آخرین خبرها

سوپرگوشت‌ها هم مدرک A دارند!

خداداد عزیزی گفت: «باید امثال علی کریمی و فرهاد مجیدی در فوتبال ایران مربیگری کنند تا افرادی که با رابطه سرمربی شدند، از این فوتبال بروند.».وی اظهار کرد: «من مربی سراغ دارم که بغل‌پا نمی‌زند، اما درحال‌حاضر سرمربی یک تیم لیگ‌برتری است! امروزه همه صحبت از مدرک A مربیگری می‌کنند. خیلی از سوپرگوشتی‌های مشهد هم با بیش از ١۴٠ کیلو وزن، این مدرک را دارند و می‌گویند "آقاخداداد، هر وقت تیم گرفتی، ما را هم بیاور!" به‌نظر من، تنهادیداری که در ایران حساسیت زیادی دارد، بازی تیم‌های علی کریمی و علی دایی خواهد بود و سایر دربی‌ها دوزار نمی‌ارزد. سال گذشته دربی مشهد با حضور هفت تماشاگر‌ونصفی برگزار شد!».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس