آخرین خبرها

روسیه با انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی از توانمندی‌های ارتش تزارها عنوان کرد؛ می‌توانیم همۀ نیروی دریایی آمریکا را از کار بیندازیم

روسیه با انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی اعلام کرده است از طریق ارسال سیگنال‌های الکترونیکی قدرتمند مختل‌کننده، بدون شلیک حتی یک گلوله، قابلیت مختل کردن بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان را دارد و می‌تواند به طور کامل کارایی تمامی هواپیماها، کشتی‌‌ها یا موشک‌های آمریکا را از بین ببرد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس