نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

روسیه با انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی از توانمندی‌های ارتش تزارها عنوان کرد؛ می‌توانیم همۀ نیروی دریایی آمریکا را از کار بیندازیم

.


روسیه با انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی اعلام کرده است از طریق ارسال سیگنال‌های الکترونیکی قدرتمند مختل‌کننده، بدون شلیک حتی یک گلوله، قابلیت مختل کردن بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان را دارد و می‌تواند به طور کامل کارایی تمامی هواپیماها، کشتی‌‌ها یا موشک‌های آمریکا را از بین ببرد.