دیدگاه یک/ جایگاه هنر در عینیت بخشی به اقتصاد مقاومتی

نام‌گذاری امسال به عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» تکلیف همۀ دستگاه‌های اجرایی و مدیریتی کشور را مشخص کرد. این نام‌گذاری نشان‌دهندۀ نگاه عمیق و مدبرانۀ مقام معظم رهبری به تمامیت امور کشور است .
شاید در وهلۀ نخست این ذهنیت تداعی شود که با این رویکرد و نام‌گذاری، رسالت و مأموریتی متوجه حوزه‌های فرهنگی و هنری و مراکز و قشرهای سینمایی نیست؛ ولی شکی نیست که عرصه‌های گوناگون هنر به‌ویژه سینما، به‌دلیل پیوند عمیق و گسترده‌اش با اقشار جامعه و نیز، به حسب شعاع وسیع تأثیرگذاری در رشد و ارتقای فرهنگ عمومی‌از جایگاه حائزاهمیتی در عینیت‌بخشی و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی برخوردار هستند.

هنرمندان و نهادینه سازی
فرهنگ مقاومتی
سینماگران و هنرمندان، هم در عرصۀ تولید آثار و هم در ارائۀ الگوهای رفتاری می‌توانند در تحقق این شعار و راهبردهای آن نقش‌آفرین
باشند.
این طیف به‌دلیل برخورداری از جایگاه و پایگاه اجتماعی ممتاز، دوست‌داشتنی و تأثیرگذار در معرفی الگوهای درست و سبک صحیح زندگی ایرانی و اسلامی‌مهم هستند. ضمن اینکه در سه دهۀ پس از انقلاب اسلامی، سینما، همواره نشان داده است در شناسایی و نهادینه‌سازی گذاره‌های مهم و ترسیم افق‌های تازه در بستر «فرهنگ و جامعه» نقش و کارکرد بی‌بدیلی داشته و به موازات سایر رسانه‌ها و حتی، جلوتر و پیشگام‌تر از آن‌ها، درجهت تحقق منویات رهبری و مفاهیم کلان انقلاب حرکت کرده است.
با نگاهی به فلسفۀ سینمای انقلاب اسلامی‌می‌توان مهم‌ترین رسالت آن را تبیین و ترویج ارزش‌های انسانی و اسلامی‌عنوان کرد و پیام‌های رهبری را که عصاره و برایند ضرورت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی جامعه و تاریخ معاصر است، در همین راستا دانست .
سینما رسانه‌ای است نافذ و تعیین‌کننده و امروزه، در بسیاری از کشورها برای بسترسازی و عملیاتی‌کردن برنامه‌ها و راهبردهای کلان ملی و بین‌المللی از این رسانه بهره‌گیری می‌کنند. نمی‌توان رابطۀ سینما با منافع ملی را نادیده گرفت. ازاین‌رو، این رسانه در دو بعد، قادر است برای نهادیه‌سازی مفهوم اقتصاد مقاومتی و گسترش آن در پهنۀ فرهنگ عمومی‌ ایفای‌نقش
کند.

ضرورت اتخاذ سیاست های شفاف
از هنر برای تبیین تولید و اشتغال
سالانه بیش از صد فیلم در کشور تولید می‌شود و در حوزۀ سینمای مستند و کوتاه این رقم به چندهزارعنوان می‌رسد.بدیهی است تدوین سیاست‌های شفاف و ابلاغ آن و نیز، جهت‌دهی و هدایت درست مفاهیم و مضامین به‌سمت نیازهای محتوایی و مفهومی‌ جامعه ازجمله رسالت‌ها و مأموریت‌های مراکز و سازمان‌های ذی‌ربط در این عرصه است.
به‌راحتی می‌توان بخشی از سیاست‌های حمایتی و بسته‌های تشویقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ و مراکز دیگر را به‌سمت تولید آثاری مبتنی‌بر شعار محوری سال و موضوع اقتصاد مقاومتی سوق داد. نکتۀ مهم دیگر، به جایگاه رسانه‌ای و الگوسازی و الگودهی جامعۀ سینمایی و سینماگران مربوط
می‌شود.
اقتصاد مقاومتی کلیدواژۀ سبک‌وسیاق زندگی ایرانی و اسلامی‌ است. شکی نیست که سینما و محصولات سینمایی جریان‌ساز هستند و در ترسیم سبک و تکوین عواطف اجتماعی نقشی نافذ و ماندگار دارند.
*کارشناس امور رسانه/ مهدی رئیسی*

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس