نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

نتوانستیم خودمان را قانع کنیم که از نفت به‌عنوان سرمایۀ ملی استفاده کنیم؛ احساس نیاز واقعی به هنر و ادبیات نداشتیم

.


ما حوزۀ فضاهای فرهنگی و هنری‌مان را منطقی دنبال نکرده ایم. هنر و ادبیات وجود دارد، اما احساس‌نیاز واقعی نسبت به این مسئله نداریم. ما هیچ‌وقت اقتصاد و هنر را جدی نمی‌گیریم. ما هنوز نتوانسته‌ایم خودمان را قانع کنیم که از نفت به‌عنوان سرمایۀ ملی استفاده کنیم. ما باید بودجه‌مان از تولیداتمان تضمین شود و تکیه‌ای بر نفت نداشته باشیم.