نتوانستیم خودمان را قانع کنیم که از نفت به‌عنوان سرمایۀ ملی استفاده کنیم؛ احساس نیاز واقعی به هنر و ادبیات نداشتیم

ما حوزۀ فضاهای فرهنگی و هنری‌مان را منطقی دنبال نکرده ایم. هنر و ادبیات وجود دارد، اما احساس‌نیاز واقعی نسبت به این مسئله نداریم. ما هیچ‌وقت اقتصاد و هنر را جدی نمی‌گیریم. ما هنوز نتوانسته‌ایم خودمان را قانع کنیم که از نفت به‌عنوان سرمایۀ ملی استفاده کنیم. ما باید بودجه‌مان از تولیداتمان تضمین شود و تکیه‌ای بر نفت نداشته باشیم.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس