دکتر فیضی، استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی، مطرح کرد؛ خطر سیستم هرمی در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای

دکتر فیضی، استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی، در طرح استدلال‌های خود برای اثبات ناتوانی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در ایران گفت: «طبق مادۀ١٢ آیین‌نامۀ مربوط به این شرکت‌ها، شرکت موظف است، در صورت انحلال، طبق قانون تجارت، به نحوی عمل نماید که تعهدات خود را در قبال محصولات خریداری‌شده انجام دهد اما در قانون به مجازات تخطی اشاره‌ای نشده است.».
وی افزود: «این کلیت قانون نشان‌دهندۀ آن است که آن چیزی که در جهان مطرح است مطلقاً امکان پیاده‌سازی در ایران را ندارد و ممکن است شرکتی، با این خط قانون، مجوزش را هم بگیرد و، بعد از شروع کار، به یک شرکت هرمی مطلق تبدیل شود و در قانون دیده نشده است که پس از این تغییر استراتژی چه برخوردی باآن شرکت باید کرد.». دکتر فیضی در ادامۀ سخنانش خاطر‌‌نشان کرد: «در اقتصاد، دو طرف در معامله سود می‌کنند اما، در سیستم‌های هرمی، این اتفاق نمی‌افتد و این وظیفۀ متولی بالادست است که جلوی این اتفاق را بگیرد.».
این استاد دانشگاه عنوان کرد: «پیش‌فرض این است که هر شرکت بازاریابی شبکه‌ای هرمی است مگر اینکه خلافش را ثابت کند. برای رساندن به قیمت منصفانه، در دنیا هم روال به همین صورت است.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس