دکتر حدادیان، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد: به پزشک فشار می‌آروند شغلت را رها کن بیا بازاریابی شبکه‌ای!

دکتر حدادیان، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد، در همایش «بازاریابی شبکه‌ای، سراب یا واقعیت؟» با طرح این موضوع که در بازاریابی، اگر به دنبال اعتماد مشتری باشیم، نباید اصرار کنیم، تأکید کرد: «اگر اجبار و اصرار صورت گیرد، نه‌تنها در فروش موفقیتی حاصل نمی‌شود، بلکه به‌شدت به اعتماد مشتری ضربه وارد خواهد آمد.». وی با طرح این موضوع که عملکرد‌های نامناسبی در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای وجود دارد عنوان کرد: «به عنوان مثال، به پزشک فشار می‌آروند که «شغلت را رها کن.» و مضامینی از این دست، در صورتی که، با این اصرار و اجبار و جدا کردن شخص از حرفۀ اصلی‌اش، موفقیتی کسب نمی‌شود.». دکتر حدادیان بحثش را به سراب‌هایی که در ذهن مشتریان ایجاد می‌شود کشاند و عنوان کرد: «طبق مطالعات ما، علمای شبکه‌سازی در دنیا، که کتاب‌هایشان مورد‌مطالعۀ افراد فعال در بازاریابی شبکه‌ای هم هست، هیچ‌کدامشان نگفته‌اند که ظرف سه‌چهار‌ماه به درآمد ١٠٠میلیونی می‌رسید در حالی که در این سیستم گفته می‌شود که ظرف سه‌چهار‌ماه شما بار خودت را می‌بندی و اغواگرانه به جوان و دانشجو این موضوع را منتقل می‌کنند اما، پس از چند ماه فعالیت، دیده می‌شود که هیچ اتفاقی نیفتاده است و، به این واسطه، جوانان سرخورده می‌شوند.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس