نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی : ملاکی برای قیمت متعارف محصولات بازاریابی شبکه‌ای وجود ندارد

.


دکتر فیضی می‌گوید: «شرکت بازاریابی شبکه‌ای می‌تواند قیمت را بالا ببرد و مدعی باشد که قیمتش متعارف است چرا‌که ملاکی برای تشخیص قیمت متعارف وجود ندارد. ا زآنجا که تشخیص مرز بین قیمت متعارف و نامتعارف واضح و مشخص نیست، این خطر را ایجاد می‌کند که شرکت بازاریابی به‌سادگی به سمت‌وسوی هرمی بلغزد.».