استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی : ملاکی برای قیمت متعارف محصولات بازاریابی شبکه‌ای وجود ندارد

دکتر فیضی می‌گوید: «شرکت بازاریابی شبکه‌ای می‌تواند قیمت را بالا ببرد و مدعی باشد که قیمتش متعارف است چرا‌که ملاکی برای تشخیص قیمت متعارف وجود ندارد. ا زآنجا که تشخیص مرز بین قیمت متعارف و نامتعارف واضح و مشخص نیست، این خطر را ایجاد می‌کند که شرکت بازاریابی به‌سادگی به سمت‌وسوی هرمی بلغزد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس