آخرین خبرها

یک مدیر سابق بانکی : نظام بانکی چگونه به بن‌بست رسید

﷯مدیر سابق بانکی نتیجه درماندگی برخی بانک‌ها در اتاق پایاپای، ناتوانی انتقال پول به بانک دیگر، نبود تعادل در منابع و مصارف، ناتوانی در وصول مطالبات و کسب‌نکردن سود و نقدینگی را رشد ٢٢۵ درصدی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی دانست. سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفتگو با فارس، با بیان اینکه واقعیت تلخی پشت وضعیت فعلی سیستم بانکی پنهان شده است، اظهار کرد: سیستم بانکی بعد از خصوصی شدن بانک‌ها تحت تاثیر دو عامل یعنی سهام‌داران عمده و شرایط اقتصادی به ویژه رکود قرار گرفت براین اساس نظام بانکی چگونه به بن‌بست رسید. مدیرعامل سابق بانک سرمایه با تاکید بر اینکه بانک‌ها در شرایط خوبی نیستند و باید تا قبل از بروز یک فاجعه بانکی اقدامات اساسی انجام داد، افزود: کنترل نسبت کفایت سرمایه بانک بسیار ضروری است و در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه کمتر از ١٠‌درصدِ یک بانک، برای سپرده‌گذاران بسیار خطرناک است.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس