نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

یک خطی های دوست داشتنی

.


رونالدو: من همواره به مسی به‌عنوان یک انسان نگاه کردم نه رقیب؛ اون کسی است که باعث می‌شه من بازیکن بهتری بشم و من هم کسی هستم که باعث می‌شم اون بازیکن بهتری بشه، همیشه داریم زحمت می‌کشیم تا ثابت کنیم چه کسی بهتره!
رونالدو/ آنتونی وونکه