یک خطی های دوست داشتنی

رونالدو: من همواره به مسی به‌عنوان یک انسان نگاه کردم نه رقیب؛ اون کسی است که باعث می‌شه من بازیکن بهتری بشم و من هم کسی هستم که باعث می‌شم اون بازیکن بهتری بشه، همیشه داریم زحمت می‌کشیم تا ثابت کنیم چه کسی بهتره!
رونالدو/ آنتونی وونکه

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس