نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

٩٠سال پیش در چنین روزی؛ دانشمند برجسته سوئیسی متولد شد

.


در چنین روزی کارل الکساندر مولر فیزیک‌دان سرشناس سوئیسی متولد شد. بیشترین شهرت وی به‌خاطر کار بر روی ابررسانایی دمای بالاست. در حالت ابررسانایی مقاومت الکتریکی ماده صفر می‌شود و ماده میدان مغناطیسی را از درون خود طرد می‌کند. طرد میدان مغناطیسی تنها تفاوت اصلی ابررسانا با رسانای کامل است.