آخرین خبرها

٩٠سال پیش در چنین روزی؛ دانشمند برجسته سوئیسی متولد شد

در چنین روزی کارل الکساندر مولر فیزیک‌دان سرشناس سوئیسی متولد شد. بیشترین شهرت وی به‌خاطر کار بر روی ابررسانایی دمای بالاست. در حالت ابررسانایی مقاومت الکتریکی ماده صفر می‌شود و ماده میدان مغناطیسی را از درون خود طرد می‌کند. طرد میدان مغناطیسی تنها تفاوت اصلی ابررسانا با رسانای کامل است.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس