نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

گوشی‌ هوشمند

.


افراد گمان می‌کنند اپلیکیشن‌های مختلف موجب راحتی و بهبود زندگی آنان می‌شوند اما در واقع این موضوع برای افرادی که به استفاده مفرط از گوشی‌های هوشمند خو گرفته‌اند، موجب ملالت و خستگی می‌شود. دانشمندان اظهار کردند افرادی که به طور پیوسته در معرض نور آبی صفحه نمایش قرار دارند، دچار نوموفوبیا می‌شوند. محققان نیویورکی اعلام کردند: تاثیر استفاده مفرط از گوشی همراه در آینده بدتر خواهد شد. در این تحقیق ١٨٢دانشجو، زمان استفاده از گوشی هوشمند خود را گزارش دادند و این افراد به پنج گروه استفاده هوشمندانه، منظم، زیاد، مفرط و معتاد تقسیم شدند و حدود هفت درصد آنان در گروه معتاد و ١٢درصد در گروه مفرط قرار گرفتند. نتایج نشان داد استفاده مفرط از گوشی همراه، عوارضی نظیر مشکلات شخصی، اجتماعی، کاری، افسردگی، اضطراب و حتی کم‌رویی را به دنبال دارد. در این تحقیق مشخص شد زنان بیشتر در معرض خطر هستند.