آخرین خبرها

نقاط ممنوعه لیزر

موهای بدن (طبیعی یا غیر طبیعی) دارای فاز رشد، استراحت و خواب هستند، ولی موی هر قسمت از بدن دارای فاز زمانی متفاوت است. به عنوان مثال مدت زمان رشد هر تار موی سر سه سال، ابرو شش ماه و مژه پنج تا شش ماه است. مدت زمان فاز استراحت در مورد موی سر دو هفته و این میزان در فاز خواب سه ماه
محسوب است. لیزر فقط می‌تواند موهایی را که در فاز رشد مشغول تکثیر هستند، تخریب کند. وقتی مو در فاز استراحت و خواب قرار دارد، لیزر اثری نخواهد داشت. در هر جلسه لیزر تعدادی از تارهای مو در فاز استراحت و خواب قرار دارند، بنابراین در یک جلسه تخریب نمی‌شوند. موهای سفید و کرکی به دلیل اینکه فاقد رنگدانه هستند، انرژی لیزر را به خودشان جذب نمی‌کنند، طبق برخی تحقیقات صورت گرفته اگر موهای کرکی تحت تابش اشعه قرار گیرند، امکان تیره و ضخیم شدن آن‌ها وجود دارد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس