آخرین خبرها

استفتا از دفتر حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای؛ شرایط عمل به شرط ضمن عقد

﷯ وظیفه ما در برابر فروش اجناس خارجی در بازار چیست؟
﷯ اگر در روابط تجاری با بیگانگان ترس این باشد که به بازار مسلمانان ضرر اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است روابط تجاری قطع شود و ادامه دادن این‌گونه تجارت‌ها حرام است. (رساله مراجع، م ٢٨٣١)
﷯ یکی از مصادیق بارزی که به تصریح رهبر معظم انقلاب سبب ضرر به اقتصاد کشور اسلامی و اسارت تجاری و اقتصادی می‌شود و گناه و معصیت است، وارد کردن کالاهایی است که در داخل کشور تولید مشابه دارند که واجب است؛ این‌گونه روابط تجاری قطع شود و ادامه دادنش حرام است. (رساله مراجع، م ٢٨٣١)
﷯ آیا عمل به شروط ضمن عقد واجب است؟
﷯ اگر در ضمن قرارداد شرعی مانند خریدو فروش ‎یا‎ ازدواج شرطی شود همان‌طور که عمل به اصل قرارداد لازم‎ است، عمل به شرایط ضمن قرارداد هم ‎واجب است.
﷯ ‎در‎صورتی‎ عمل‎ به‎ شرط ضمن عقد ‎واجب است که شرطی حلال باشد و چنانچه شرط حرامی باشد نباید به آن عمل کرد؛ بلکه چنین شرطی‎ را‎ نباید‎ در‎ضمن قرار‎داد ‎شرعی ‎لحاظ کرد.
﷯ شرطی ‎که‏ مبهم ‎و ‎مجهول ‎است ‎نباید ‎در‎ قرارداد ‎ذکر‎شود، ‎بنابراین‎ اگر ‎می‎خواهید ‎شرط حق ‎فسخ ‎قراردهید ‎باید ‎مدت‎ آن‎ را‎ مشخص‎ کنید. (‎به‎نظر ‎برخی‎ مراجع، عقد در این صورت‎ صحیح ‎هم
نمی‎باشد.)
حجت‌الاسلام خادم‌الخمسه

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس