آخرین خبرها

ادامه ازصفحه٩

ای دیر به‌دست‌آمده بس زود برفتی
... از آن ثبت‌نام پرشور مردمی‌ برای انتخابات و آمدن آن سه نفر که دو روح‌اند در یک بدن و یکی‌شان درخت است معلوم است که امسال سال خوشی خواهد بود و حداقل لب‌های مردم از خنده بسته نخواهد شد.


جای خودمان باشیم
...حتی در اموری مثل همین شرکت در انتخابات واقعاً چرا هر ورزش‌کاری به خود حق می‌دهد در اموری که در آن‌ها تخصص ندارد وارد شود و به‌صرفِ توانمندی ورزشی و معروفیت آرای مردم را به‌سمت خود جلب کند؟
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس