آخرین خبرها

در روز تولدش ؛ محمدعلی بهمنی به نابینایان هدیه داد

محمدعلی بهمنی در مراسم ۷۵مین زادروزش، مجموعه‌ای از کتاب‌هایش را که به خط بریل منتشر شده است، به نابینایان کشور تقدیم کرد. کتاب‌های «مجموعه اشعار محمدعلی بهمنی»، «یه حرف یه حرف، حرفای من کتاب شد» و «تنفس آزاد» توسط نشر رودکی به صورت بریل چاپ و در اختیار نابینایان قرار خواهد گرفت.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس