نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

شهید سرتیپ سیدعباس بنایی

.


تولد: ٢١/٩/١٣٢۶ ؛ مشهد مقدس
شهادت: ٢/۵/١٣۶٢ ؛جنوب؛ والفجر٢