نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

با تصویب در صحن علنی شورای شهر؛ مسجد نمایشگاه بین‌المللی تا خردادماه سال آینده تکمیل شود

.


در جلسۀ علنی شورا بودجۀ شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد نیز به تصویب رسید. در یکی از تبصره‌های بودجه مقرر شد که مسجد نمایشگاه بین‌المللی تا خردادماه سال آینده تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد. همچنین درآمدهای این شرکت به مبلغ ۵٢ میلیارد ریال افزایش یافت.