شهردار منطقه٧ خبر داد؛ بهسازی پیاده‌روی امام‌رضای٢٨ ، سال آینده

«آقای مهندس عصمت‌پرست قول دادند دستور ایجاد جدول سمت راست پیاده‌روی خیابان امام‌رضا(ع)٢٨، ایجاد جدول‌های گلچین و شهید حسینیان، سر و سامان دادن به باغچه‌های دو طرف پیاده‌روی خیابان امام رضا(ع)، کاشت درختان مناسب و نصب چند سرعت‌گیر را صادر
کنند. »
شهردار منطقه٧ در پاسخ به این شهروند محترم از بازسازی جداول و کانال‌ها به همراه اجرای روکش آسفالت خیابان مذکور در سال ١٣٩۶
خبر داد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس