دریافت عوارض از مدارس و مدیرانی که زیر بار قبض آب و برق خود مانده‌اند؛ عوارض مدارس را هم والدین می‌پردازند!

جاویدی- «قبض عوارض برای مدرسه یعنی دوباره گرفتن عوارض از مردم. پیگیری کنید. مدرسه یک مکان عام‌المنفعه است.»
مدیر درآمدهای شهرداری مشهد در رابطه با این موضوع با اشاره به اینکه متولی این موضوع آموزش و پرورش است و آموزش و پرورش می‌تواند چنین چیزی را مطالبه کند، به شهرآرا می‌گوید: ما درمورد آموزش و پرورش هیچ معافیت قانونی نداریم.
محمود برهانی در رابطه با این موضوع که ممکن است عوارض مدارس از جیب مردم و والدین دانش‌آموزان پرداخت شود، می‌گوید: موضوع طبق اظهاراتی که وزیر آموزش و پرورش کرده است، غیرقانونی است.
او می‌افزاید: اگر معیار را قانون بگذاریم، اصل وجوهی که ما دریافت می‌کنیم، طبق قانون است و اگر کسی وجوه را از مردم می‌گیرد، خلاف است.
مدیر درآمدهای شهرداری، ۵درصد حق آموزش و پرورش از عوارض شهرداری را نیز وابسته به مصوبات شورای شهر دانسته و می‌افزاید: شورای شهر، شهرداری را موظف به انجام آن کار نکرده است و باید سیکل حقوقی‌اش طی شود تا به جمع‌بندی برسد.
با طرح این نکات از سوی مدیر درآمدهای شهرداری با شهروندی که گلایه از دریافت عوارض در مدارس داشت، گفتگو می‌کنیم، او که ازقضا مدیر یکی از مدارس شهرک عسکریه است، خود را معرفی می‌کند و اعلام می‌کند: برای ما قبض عوارض می‌فرستند و می‌گویند باید عوارض نوسازی بدهید، در حالی که پول قبض آب و برق و گازمان مانده است و نداریم که
بدهیم.
این مدیر مدرسه می‌افزاید: ما هیچ سالی عوارض نمی‌دهیم و نداریم که بدهیم.
او در حالی که با تشر به یکی از دانش‌آموزانش می‌گوید: «یک توپ والیبال داریم و همان را هم می‌خواهی خراب کنی»، رو به خبرنگار ما ادامه می‌دهد: نظر ما این است که اصلا چنین قبضی نباید صادر شود، چرا که اصلا یکی از وظایف شهرداری تجهیز کتابخانه‌های مدارس و دخالت در فعالیت‌های فرهنگی است.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس