نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

یک خطی های دوست داشتنی

.


آقای مجری: آخه تو چطوری اون همه کیک رو تنهایی خوردی؟
پسر عمه زا: با بدبختی!
کلاه قرمزی/ ایرج طهماسب