ردیف شمعدانی

نرم نرمک می‌رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه‌ها و دشت‌ها
خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها
خوش به حال غنچه‌های نیمه‌باز
فریدون مشیری

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس