۱۵٩سال پیش در چنین روزی مخترع موتورهای دیزل متولد شد

در چنین روزی رودولف دیزل مهندس و مخترع بزرگ آلمانی متولد شد. شهرت این مخترع بزرگ، به‌خاطر ساخت موتورهای دیزل است که نقش بزرگی در تاریخ صنعت ماشین‌ها داشته است. وی کتابی را منتشر کرد که در آن تئوری ساخت موتورهای حرارتی جدید را به‌عنوان جایگزین موتورهای بخار تشریح کرده بود.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس