دفاع رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی ازفعالیت معدنچیان؛ تعطیلی معادن، ضربه بر تولید است

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: سازمان صنعت و معدن بدون استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی و محیط زیست و سایر نهادهای مربوطه، مجوز معدنی را صادر نمی‌کند. با خط بطلان کشیدن بر فعالیت معادن ، به تولیدکنندگان ضربه وارد می‌کنیم.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس