نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

دفاع رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی ازفعالیت معدنچیان؛ تعطیلی معادن، ضربه بر تولید است

.


رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: سازمان صنعت و معدن بدون استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی و محیط زیست و سایر نهادهای مربوطه، مجوز معدنی را صادر نمی‌کند. با خط بطلان کشیدن بر فعالیت معادن ، به تولیدکنندگان ضربه وارد می‌کنیم.