رئیس دیوان محاسبات کشور: رقم فیش‌های حقوقی از ٣ سال پیش بالا رفت

﷯رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: اگر دستگاه‌های نظارتی هوشمند بودند و از سه سال پیش بالارفتن مبالغ فیش‌های حقوقی را به مدیران اخطار می‌دادند، پدیده فیش‌های حقوقی به وجود نمی‌آمد. به‌گزارش تسنیم، آذر، گفت: یکی از گرفتاری‌های ما درخصوص حقوق‌های نجومی این است که در گزارش نهایی این دستگاه‌ها هماهنگی وجود ندارد؛ به‌عنوان‌مثال مدیر مربوطه به هر کدام از دستگاه‌های نظارتی یک جواب داده است و پاسخی که برای دیوان محاسبات قانع‌کننده است، برای دیگر‌دستگاه‌های نظارتی عین فساد تلقی شده است. آذر ادامه داد: از بین صدهزار مورد درخصوص پرونده حقوق‌های نجومی، فقط در‌ یک‌دهم درصد از موارد، تخلف صورت گرفته است. وی افزود: بهتر بود درباره موضوع حقوق‌های نجومی یک گزارش مشترک با امضای مسئولان مرتبط از سه قوه ارائه می‌شد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس