از میان حرف مردم؛ گلایه اهالی آموزگار ۶٩ از هم جواری با دانشگاه پیام نور

هم‌جواری ساکنان خیابان آموزگار ۶٩با دانشگاه پیام نور مشکلات زیادی ایجاد کرده است از جمله: مسدودشدن خیابان به دلیل پارک‌های دوبله دانشجویان، ایجاد سر وصدا، پارک ماشین‌جلوی در ورودی همسایگان و...     .
ما ساکنان این منطقه از سازمان ترافیک خواهشمندیم به مشکل اهالی این منطقه رسیدگی کنند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس