نشاط سالمندی

دنیای اغلب افرادی که پا به سنین میان‌سالی و سالمندی می‌گذارند، به محیط خانه و اطرافیان محدود می‌شود و همین باعث می‌شود که به‌تدریج کسالت و بیماری به آنان روی بیاورد؛ درحالی‌که اثر تقویت روابط اجتماعی بسیار موثر است.
محققان بریتانیایی گفتند تعامل اجتماعی می‌تواند به کاهش آهسته مهارت ذهنی درنتیجه افزایش سن کمک کند. این یافته‌ها بر بررسی بیش از نه‌هزار بزرگ‌سال در کشور انگلستان استوار بود. در سن پنجاه‌سالگی، از تمام شرکت‌کنندگان آزمون‌های استاندارد توانایی‌های شناختی، مانند مهارت‌های حافظه، تفکر و استدلال گرفته شد. به‌طور‌کلی، این تحقیق نشان داد افراد فعال در گروه‌های اجتماعی، به‌طور‌متوسط امتیاز بالاتری را در این آزمون کسب کردند. بنابراین مشارکت اجتماعی و حضور در برنامه‌های مختلف جمعی باید در طول زندگی بزرگ‌سالان مورد تشویق اطرافیان باشد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس