نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

شهید مهدی سرابی تبریزی

.


تولد: ٢/١١/١٣۴٠، مشهد
شهادت: ٢٣/٩/١٣۶٣ ، پیرانشهر