رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد؛ ضرورت احیای کارکرد مساجد

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد می‌گوید: امروزه مساجد عملا به محلی برای انجام یک سری مناسک و اعمال عبادی تبدیل شده‌اند، در حالی که در صدر اسلام، مسجد مامنی برای مردم و پایگاه تحولات فرهنگی و اجتماعی قلمداد می‌شد.در حال حاضر ضرورت دارد که کارکرد مساجد احیا شود.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس