یک فعال کارگری: وزارت کارو ژست حمایت از کارگران

﷯یک فعال کارگری از ژست تبلیغاتی وزارت کار در جریان حقوق صنفی سیزده‌میلیون کارگر ایرانی
انتقاد کرد و گفت: در مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های جمعی، دیدگاه‌ها و خواسته‌های کارگران نادیده گرفته می‌شود و درعین‌حال دولت از تامین حقوق کارگران سخن به میان می‌آورد.
به‌گزارش فارس، توفیقی، عضو شورای عالی کار با اشاره به تناقضات آشکار رفتار دولت در برخورد با کارگران و ژست تبلیغاتی حمایت از حقوق این قشر زحمت‌کش، گفت: یا وقت آن نرسیده است که نسبت به بازپس‌گیری اصلاحیه قانون کار که اساسا برخلاف منافع کارگری تدوین شده، از مجلس اقدام شود یا حداقل موضعی رسمی و شفاف دراین‌باره اتخاذ کنند و چراییِ رعایت‌نکردن سه‌جانبه‌گرایی را با کارگران در میان بگذارند. آیا صدای اعتراض دو ضلع اجتماعی دیگر را فراخور موضع‌گیری‌های صنفی خود نشنیده‌اند؟وی گفت: دولت برای معیشت کارگران کاری نکرده است.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس