شهردار منطقه ٣ اعلام کرد؛ مرمت جدول‌

«لطفاً، گزارشی از جوی آب بولوار طبرسی شمالی ٢۴، شهید رجب‌زاده۵، تهیه کنید. شهرداری منطقه جواب ما رو نمی‌ده. »شهردار منطقه ٣ مشهد در پاسخ به این شهروند محترم اعلام کرد: «با توجه به گستردگی معبر نامناسب و فرسوده در سطح منطقه، بخش عمده موارد درخواستی شهروندان اولویت‌بندی شده است.»مجتبی زمانیان وحیدی ادامه داد: «بر اساس اولویت‌بندی و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تعویض و مرمت جداول فرسوده خیابان طبرسی شمالی ٢۴، شهید رجب‌زاده ۵، تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.»

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس