نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

یک خطی های دوست داشتنی

.


هرگز قاطی چیزای از پیش تعیین شده نشو... چارلی چاپلین تو یه مسابقه تقلید از چارلی چاپلین در مونت کارلو شرکت کرد و سوم شد!
شماره شانس اسلوین/ پل مک‌گوگان