بریده کتاب

 امیر کلاه بلندی بر سر می‌گذاشت و موهای وی بلند و از نوع به‌اصطلاح پاشنه نخواب بود. وزیرمختار انگلیس در یکی از گزارش‌هایش می‌نویسد پول‌دوستی که صفت بارز ایرانیان است، به هیچ وجه در امیر راهی ندارد. همه وی را فردی مورد اطمینان و غیرقابل فساد می‌دانستند. دکتر پلاک اتریشی می‌نویسد: «پول‌هایی که به امیر می‌دادند و نمی‌گرفت همگی خرج کشتنش شد.»
امیرکبیر یا قهرمان مبارزه استعمار
اکبر هاشمی رفسنجانی
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس