ارتباط نامناسب، از مشکلات شایع بین زن و شوهر‌های ناسازگار است؛ جاده ناهموار کلمات

گاهی زن و شوهر طوری وانمود می‌کنند که انگار همه‌چیز بر وفق مراد است و مشکلی بین آن‌ها وجود ندارد اما پیام‌های غیر‌کلامی آن‌ها خوشحال‌کننده نیست و نشان‌دهنده دلخوری است. معمولا نوع نگاه و ارتباطشان آزاردهنده است و به خاطر اینکه در درونشان از یکدیگر ناراحت هستند، با کوچک‌ترین مسئله دوباره همه چیز را به هم می‌ریزند و بعد از مدتی، وضعیت بدتر و خشم و نفرت را ماندگارتر می‌کند. گاهی هم در چنین ارتباطی زن یا شوهر همه تقصیرها و گناه‌ها را به گردن می‌گیرند و باعث افسردگی زن و احساس سردی در شوهر شده و این موضوع پرخاشگری بعدی را به دنبال دارد.
علاوه بر ارتباط کلامی نامناسب، گاهی هم ارتباط کلامی بین زن و شوهر و اعضای خانواده بسیار کم است و رضایت از زندگی را کمرنگ می‌کند. همچنین همسو‌نبودن خواسته‌‌ها و درخواست‌های زن و شوهر از یکدیگر زمینه توافق طرفین را کاهش می‌دهد.
زمانی را به گفتگو اختصاص دهید و در هر زمان در مورد یک مسئله صحبت کنید. با یکدیگر قرار بگذارید نوبت به نوبت صحبت کنید. اگر در هنگام صحبت احساس خشم پیدا کردید، گفتگو را قطع کنید. توجه به این مسئله، شما را از پیامدهای منفی در امان نگه می‌دارد.
هنگامی که از لحاظ هیجانی در وضعیت مناسبی قرار ندارید، اگر همسر شما خواهان گفتگوست، از او عذرخواهی کنید و بگویید در زمان مناسب با او گفتگو خواهید کرد. گفتگو در شرایط نامناسب روحی باعث می‌شود تا رفتار و گفتار فرد مقابل را منفی ارزیابی کنید.
در هنگام گفتگو از به کار‌بردن کلماتی مانند «چندبار بگویم...» و «تو هنوز نمی‌دانی...» خودداری کنید. به کاربردن این جملات، حالت دفاعی در همسر شما به وجود می‌آورد و فضای نامناسبی را ایجاد می‌کند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس