نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

در همین صفحه می خوانید؛ کی باهوش تره؟

.


احتمالا تا به حال میان حرف های مشترک با دوستانتان یا حتی اعضای خانواده به این نقطه رسیده اید که بگویید: من از تو باهوش تر هستم. موضوع هوش یکی از موضوعات مورد بحث بین خیلی از ماست؛ اینکه واقعا از کجا بفهمیم که آدم باهوشی هستیم ؟