در همین صفحه می خوانید؛ کی باهوش تره؟

احتمالا تا به حال میان حرف های مشترک با دوستانتان یا حتی اعضای خانواده به این نقطه رسیده اید که بگویید: من از تو باهوش تر هستم. موضوع هوش یکی از موضوعات مورد بحث بین خیلی از ماست؛ اینکه واقعا از کجا بفهمیم که آدم باهوشی هستیم ؟

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس